Materiały pomocnicze

Obszar
architektoniczny

Ikona przedstawiająca budynek szkoły z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Grafika jest symbolem obszaru architektonicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Obszar
Techniczny

Ikona przedstawia biurko oraz krzesło wraz ze strzałkami wskazującymi ich wymiary. Grafika jest symbolem obszaru technicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Obszar
Edukacyjno-społeczny

Ikona przedstawia dwie postacie: nauczycielkę oraz uczennicę, która trzyma podręcznik. Grafika jest symbolem obszaru edukacyjno-społecznego Modelu Dostępnej Szkoły.
Zalacznik nr 3 do MDS

Porozumienie dotyczące przekazywania środków – wzór

Pobierz
Załącznik nr 4 do MDS

Procedura konsultacji szkolnych na potrzeby pilotażu

Pobierz
Załącznik nr 5 do MDS

Formularz konsultacji szkolnych

Pobierz
Załącznik nr 6 do MDS

Protokół z konsultacji szkolnych

Pobierz
Załącznik nr 11 – obszar edukacyjno-społeczny

Audyt obszaru edukacyjno-społecznego

Pobierz

Obszar
organizacyjny

Ikona przedstawia prawidłowo wypełniony formularz z listą zadań. Grafika jest symbolem obszaru organizacyjnego Modelu Dostępnej Szkoły.
Załącznik nr 2 do MDS

Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami

Pobierz
Zalacznik nr 3 do MDS

Porozumienie dotyczące przekazywania środków – wzór

Pobierz
Załącznik nr 7 do MDS

Wzór IPET i WOPF

Pobierz
Załącznik nr 8 do MDS

Wzór Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności

Pobierz

Inne
materiały pomocnicze

Ikona przedstawia dokument oraz podkładkę pod dokument. Grafika odnosi się do materiałów do pobrania z kategorii "Inne materiały pomocnicze"
Załącznik nr 9 do MDS

Spis procedur z uwzględnieniem procedur obligatoryjnych i fakultatywnych

Pobierz
Załącznik nr 10 do MDS

Wzór kwestionariusza autodiagnozy

Pobierz
Załącznik nr 11 do MDS – wzór

Instrukcja przeprowadzenia audytu – wzór narzędzia audytowego

Pobierz