Grupa dzieci przed budynkiem szkolnym. Grafika dekoracyjna.
Obszar Architektoniczny

Obszar architektoniczny – wstęp do obszaru

Obszar architektoniczny obejmuje standardy przygotowania infrastruktury pod kątem dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami.

  • Poziom podstawowy - oznacza, że szkoła, dążąc do pełnej i realnej indywidualizacji procesu kształcenia, realizuje przepisy polskiego prawa oświatowego oraz postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (zwanej dalej Konwencją).
  • Poziom średniozaawansowany - uwzględnia wprowadzenie szeregu dodatkowych rozwiązań, m.in. w zakresie podnoszenia świadomości, umiejętności i kwalifikacji pracowników, wyposażenia, podnoszenia dostępności architektonicznej, a także zastosowania kompleksowych narzędzi w wymiarze organizacyjno-finansowym.
  • Poziom zaawansowany - obejmuje innowacje, których wdrożenie nie wynika bezpośrednio z obowiązków szkół i organów prowadzących ujętych w przepisach, natomiast w znaczący sposób podnosi jakość edukacji.
Ikona przedstawiająca budynek szkoły z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Grafika jest symbolem obszaru architektonicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły