Obszar Architektoniczny / Poziom podstawowy

Obszar architektoniczny – wstęp do obszaru

Podstawowy

Obligatoryjny poziom podstawowy uważa się za spełniony, gdy wypełnione są wszystkie poniższe zapisy – z wyjątkiem punktów oznaczonych jako zalecane.

Na poziomie podstawowym zdefiniowano 12 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD DOSTEPNOŚCI DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI WEJŚĆ DO BUDYNKU
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SZATNI
STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI POZIOMEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI PIONOWEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL LEKCYJNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL SPORTOWYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL REWALIDACYJNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
Ikona przedstawiająca budynek szkoły z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Grafika jest symbolem obszaru architektonicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły