Obszar Architektoniczny / Poziom średniozaawansowany

Obszar architektoniczny – wstęp do obszaru

średniozaawansowany

Na poziomie średniozaawansowanym zdefiniowano 12 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD DOSTĘPNOŚCI DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI WEJŚĆ DO BUDYNKU
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SZATNI
STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI POZIOMEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI PIONOWEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL LEKCYJNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL REWALIDACYJNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych
STANDARD DOSTĘPNOŚCI OTOCZENIA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH – TERENY SPORTOWE I REKREACYJNE
Standard dostępności sal sportowych
Ikona przedstawiająca budynek szkoły z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Grafika jest symbolem obszaru architektonicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły