Obszar Architektoniczny / Poziom zaawansowany

Obszar architektoniczny – wstęp do obszaru

Zaawansowany

Na poziomie zaawansowanym zdefiniowano 10 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD DOSTĘPNOŚCI DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI WEJŚĆ DO BUDYNKU
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SZATNI
STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI POZIOMEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI PIONOWEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL LEKCYJNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL SPORTOWYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL REWALIDACYJNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
Standard dostępności biblioteki szkolnej
Ikona przedstawiająca budynek szkoły z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Grafika jest symbolem obszaru architektonicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły