Dziecko oraz nauczycielka w trakcie zajęć logopedycznych. Grafika dekoracyjna.
Obszar Edukacyjno-Społeczny

Obszar edukacyjno-społeczny – wstęp do obszaru

Obszar edukacyjno-społeczny obejmuje opisy standardów, których wdrożenie ma na celu usprawnienie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście nauki, opieki i wychowania.

  • Poziom podstawowy - oznacza, że szkoła, dążąc do pełnej i realnej indywidualizacji procesu kształcenia, realizuje przepisy polskiego prawa oświatowego oraz postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (zwanej dalej Konwencją).
  • Poziom średniozaawansowany - uwzględnia wprowadzenie szeregu dodatkowych rozwiązań, m.in. w zakresie podnoszenia świadomości, umiejętności i kwalifikacji pracowników, wyposażenia, podnoszenia dostępności architektonicznej, a także zastosowania kompleksowych narzędzi w wymiarze organizacyjno-finansowym.
  • Poziom zaawansowany - obejmuje innowacje, których wdrożenie nie wynika bezpośrednio z obowiązków szkół i organów prowadzących ujętych w przepisach, natomiast w znaczący sposób podnosi jakość edukacji.
Ikona przedstawia dwie postacie: nauczycielkę oraz uczennicę, która trzyma podręcznik. Grafika jest symbolem obszaru edukacyjno-społecznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły