Obszar Edukacyjno-Społeczny / Poziom średniozaawansowany

Obszar edukacyjno-społeczny – wstęp do obszaru

średniozaawansowany

Na poziomie średniozaawansowanym zdefiniowano 5 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA FORMY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ POPRZEZ REALIZACJĘ ICH W MNIEJSZYCH GRUPACH LUB INDYWIDUALNIE
STANDARD REALIZACJI DODATKOWYCH (PONAD WYMIAR OKREŚLONY W PRAWIE) ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA DZIECI, KTÓRE DOTYCHCZAS UCZĘSZCZAŁY DO SZKÓŁ POZA GRANICAMI POLSKI
STANDARD ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH
STANDARD REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, DODATKOWYCH, ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA, PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ PRACOWNIKAMI SZKOŁY
STANDARD ORGANIZACJI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Ikona przedstawia dwie postacie: nauczycielkę oraz uczennicę, która trzyma podręcznik. Grafika jest symbolem obszaru edukacyjno-społecznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły