Obszar Edukacyjno-Społeczny / Poziom zaawansowany

Obszar edukacyjno-społeczny – wstęp do obszaru

zaawansowany

Na poziomie zaawansowanym zdefiniowano 5 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Z INNYMI SZKOŁAMI W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
STANDARD WSPARCIA MERYTORYCZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ – DZIAŁANIA POZASZKOLNE
STANDARD ORGANIZACJI WARSZTATÓW, GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW I RODZIN
STANDARD POWOŁYWANIA I FUNKCJONOWANIA CENTRUM WSPARCIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
STANDARD ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W OKRESACH FERYJNYCH „LATO/ZIMA W MIEŚCIE”
Ikona przedstawia dwie postacie: nauczycielkę oraz uczennicę, która trzyma podręcznik. Grafika jest symbolem obszaru edukacyjno-społecznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły