Sala do rehabilitacji ruchowej. Grafika dekoracyjna.
Obszar Techniczny

Obszar techniczny – wstęp do obszaru

Obszar ten obejmuje standardy określające dostępność poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnością.

  • Poziom podstawowy - oznacza, że szkoła, dążąc do pełnej i realnej indywidualizacji procesu kształcenia, realizuje przepisy polskiego prawa oświatowego oraz postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (zwanej dalej Konwencją).
  • Poziom średniozaawansowany - uwzględnia wprowadzenie szeregu dodatkowych rozwiązań, m.in. w zakresie podnoszenia świadomości, umiejętności i kwalifikacji pracowników, wyposażenia, podnoszenia dostępności architektonicznej, a także zastosowania kompleksowych narzędzi w wymiarze organizacyjno-finansowym.
  • Poziom zaawansowany - obejmuje innowacje, których wdrożenie nie wynika bezpośrednio z obowiązków szkół i organów prowadzących ujętych w przepisach, natomiast w znaczący sposób podnosi jakość edukacji.
Ikona przedstawia biurko oraz krzesło wraz ze strzałkami wskazującymi ich wymiary. Grafika jest symbolem obszaru technicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły