Obszar Techniczny / Poziom podstawowy

Obszar techniczny – wstęp do obszaru

Podstawowy

Obligatoryjny poziom podstawowy uważa się za spełniony, gdy wypełnione są wszystkie poniższe zapisy – z wyjątkiem punktów oznaczonych jako zalecane.

Na poziomie podstawowym zdefiniowano 9 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD DOSTĘPNOŚCI WYPOSAŻENIA SAL LEKCYJNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ ŚWIETLICOWYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
STANDARD DOSTĘPNOŚCI GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH
STANDARD DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENI WYCISZENIA
STANDARD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO I EWAKUACJI
Ikona przedstawia biurko oraz krzesło wraz ze strzałkami wskazującymi ich wymiary. Grafika jest symbolem obszaru technicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły