Obszar Techniczny / Poziom średniozaawansowany

Obszar techniczny – wstęp do obszaru

średniozaawansowany

Na poziomie średniozaawansowanym zdefiniowano 9 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

Standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych
Standard dostępności ciągów komunikacyjnych
Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych
Standard dostępności stołówki szkolnej
Standard dostępności biblioteki szkolnej
Standard dostępności gabinetów specjalistycznych
Standard dostępności przestrzeni do prowadzenia zajęć w sferze motorycznej, sensorycznej i poznawczej
Standard dostępności przestrzeni wyciszenia
Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji
Ikona przedstawia biurko oraz krzesło wraz ze strzałkami wskazującymi ich wymiary. Grafika jest symbolem obszaru technicznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły